01.04.2020

Generalforsamling Universitetshaven Øst
I år ligger Generalforsamlingen den 13. maj 2020. Pt. fastholder vi denne dato, men sammen med Qvotrup Aministration holder vi naturligvis øje med den nuværende situation, og følger de råd Sundhedsstyrelsen kommer med.

Indkaldelsen skulle vi gerne have senest 4 uger før enten via mail eller i postkassen. Skulle I mod forventning ikke have modtaget en indkaldelse 4 uger før, så skal I rette henvendelse direkte til Qvortrup Administration på qa@qvortrup-adm.dk, da bestyrelsen ikke har noget at gøre med udsendelsen af indkaldelser til Generalforsamlingen.'

Vores opgange
Vi opdager løbende, at flere beboere benytter reposen foran deres døre til opbevaring af sko, bioskrald med mere. Dette vil vi gerne bede jer lade være med, da det ud over at være en brandfare også er til utrolig stor gene for de andre beboere, når der står madvarer med videre i opgangen.

Opgangen er et fælles areal, hvor det er vigtigt, at vi tager hensyn til vores naboer. Hvis du er udlejer vil vi gerne bede dig informere din/dine lejere om dette.

 

Et par venlige påmindelser til beboerne // A friendly reminder for all tenants:

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til bestyrelsen // Questions and comments can be directed at the Board.


 

 

VIGTIG INFORMATION

Skraldeskakterne

Det er utroligt dyrt at rense rør og tanke. Husk derfor at overholde reglerne og sig det også gerne til eventuelle gæster, der er på besøg, som måske ikke lige kender til disse regler.

Ny beboer i Universitetshaven Øst?

Bestyrelsen har samlet svar på hyppige spørgsmål for nye beboere. Se spørgsmål og svar her

Husregler

Her kan du hente vores til enhvertid gældende husregler.

Håndværkerliste

Her kan du hente liste over håndværkere, opdateret i maj 2014

Vedligeholdelsesskema

Bestyrelsen har sammensat et skema med typiske problemer som opstår indvendigt/udvendigt i lejlighederne og på fællesarealer, mulige løsningsforslag, hvem der har ansvaret for udbedring samt hvem du evt. skal kontakte.
Hent skemaet her (pdf)