Skrald

Der må ikke stilles skraldeposer eller sække med affald på området. Alt affald skal sorteres efter følgende regler:

Mobilsug

Tømmes hver tirsdag.
Bruges anlægget forkert, blokeres skakten, og det er uhyggelig dyrt at få det lavet.

Husk

 • Kun almindeligt husholdningsaffald.
 • Brug max. 15 liters poser, der lukkes helt.


Lad nu være med

 • Ingen glas og flasker
 • Ingen aviser
 • Intet farligt affald
 • Intet elektronik-affald
 • Intet byggeaffald
 • Ingen store eller lange genstande, der kan sætte sig fast.

Containerne i skralderummet ved nr. 20 og nr. 30:

Aflever kun det som står anmærket på dørene
 • Ingen flamingo
 • Ingen pizzabakker

Pizzabakker

Gør bakken våd, så kan den let krølles sammen og kommes i affaldspose.
 • Pizzabakker må IKKE kommes i papcontaineren, da renoveringsfolkene ikke vil tømme den, hvis der er blandet husholdningaffald i. Desuden tiltrækker det rotter!

Glas og flasker

Smides i flaskecontainer
 • Må IKKE smides i skraldesug og skralderum.

Farligt affald

Dette skal man selv skille sig af med på genbrugspladsen. Dog er der opstillet en beholder til batterier i skralderummene.
 • Intet farligt affald i skraldesug eller storskrald.

Storskrald

Storskrald skal afskaffes for egen regning på nærmeste genbrugsplads.

Nærmeste genbrugsplads:

https://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/find-genbrugsplads