Parkering forbudt på brandveje
Det er som bekendt forbudt at parkere på brandvejen. Fra mandag den 22. juni 2009 vil der være 15 minutters restriktion for parkering på brandvejen. Af- og pålæsning er tilladt, men husk at stille P-skiven. Læs mere   her

P-pladser som opbevaringssted
Parkeringspladserne må kun anvendes til opbevaring af køretøjer indenfor båsafmærkningerne. Motorcykler og knallerter skal stå oprejst indenfor båsen.
Det er ikke tilladt at lægge disse på kældergulvet p.g.a. faren for udsivning
af brændbare væsker!

Bestyrelsen henstiller til, at p-kælderen ikke benyttes til opbevaring af andet jf. P-foreningens husorden.


Forsikringsforhold

Såfremt der foretages indbrud i din bil, så vær klar over, at det er din egen bilforsikring, der skal underrettes. Sørg for, at der ikke synligt ligger værdier i bilen, når du forlader den.