Orientering til beboerne i Universitetshaven

Gårdlaugets opgave er, at vedligeholde byparken samt fællesarealerne. Herunder også svævetag mellem Universitetshaven og FSB.

Opgaver er til eksempel:

  • Snerydning
  • Vedligehold af parkareal og legeplads
  • Vedligehold af brandveje